Prognóza od Semalt: Budúcnosť zabudovaného SEO

Optimalizácia vyhľadávacieho nástroja môže byť dosť náročná, najmä ak ste nováčik. To je dôvod, prečo mnohé systémy na správu obsahu, ako napríklad WordPress, vystupujú a ponúkajú používateľom automatizované SEO. To umožňuje amatérskym používateľom optimalizovať svoje webové stránky pre vyhľadávače aspoň na určitú úroveň.

Hlavným cieľom vstavaného SEO je automaticky vám pomôcť vytvoriť webovú stránku, ktorú môže vyhľadávací nástroj vidieť a zvýhodniť. Tieto vstavané riešenia však nie sú celkovým balíkom z rôznych dôvodov. Najväčším obmedzením, ktoré sa pripisuje zabudovanému SEO, je zlá prispôsobiteľnosť. Väčšina z týchto nástrojov je mimo možností, ktoré neposkytujú dostatočnú flexibilitu na to, aby vyhovovali podnikom v rôznych odvetviach.

Väčšina z týchto automatizovaných riešení navyše nemá žiadne ďalšie kroky. Nemôžu vám preto pomôcť vyhodnotiť váš výkon a nebudú vám radiť, ako môžete viesť k lepším výsledkom. V podstate sú to len nástroje, a preto nevedia, aké sú vaše ciele. To však môže pokročiť.

Vedúci predaja Semalt Digital Services, Ryan Johnson, popisuje niektoré zo spôsobov, ako sa vstavaná SEO môže v blízkej budúcnosti zmeniť.

1. Metódy integrovaného výskumu.

Na začiatku je pravdepodobné, že v oblasti výskumu a stratégie uvidíme lepšie integrácie. Môže ísť o nástroje na vypracovanie ich vlastných návrhov na strategické smerovanie. Môže to byť založené na užívateľskom dotazníku, ktorý používateľom pomôže zistiť ich ciele a na základe týchto cieľov vydá odporúčania.

2. Analýza kvality obsahu v reálnom čase.

So zlepšením automatizovaných nástrojov sa musí analýza obsahu zlepšiť. V budúcnosti môžeme pravdepodobne očakávať vstavané nástroje, ktoré napodobňujú druh analýzy obsahu používaný spoločnosťou Google. Toto však bude vyžadovať veľa práce od pokročilých programátorov.

3. Porovnanie s inými webmi.

V súčasnosti sa väčšina vstavaných nástrojov zameriava výlučne na vašu vlastnú stránku. SEO je však veľmi konkurenčnou oblasťou. Preto v budúcnosti môžeme očakávať vznik konkurenčných analytických platforiem a funkcií.

4. Hlásenie polohy v reálnom čase.

Vaše aktuálne automatizované riešenie môže byť schopné informovať o tom, či je web optimalizovaný správne. Rozhodne však nemôže povedať, kde sa momentálne nachádza v porovnaní s niekoľkými týždňami predtým. Budúca generácia zabudovaných riešení môže mať hlásenie o polohe v reálnom čase ako novú funkciu.

5. Základné školenie.

Bez ohľadu na to, ako sa pokročilé vstavané riešenia stávajú, vaše znalosti a vstupy budú stále dôležité. Výsledkom bude, že budúca generácia vstavaných nástrojov pravdepodobne ponúkne tvorcom webových stránok s krok za krokom školenie zamerané na to, aby amatéri mohli zrýchliť to, ako SEO funguje a čo môžu pomocou tejto stratégie dosiahnuť.

Aj keď existuje množstvo prekážok, ktoré musí vstavaný SEO prekonať, od svojho začatia prešla dlhá cesta. Zostáva tiež jedným z najlepších dostupných online marketingových nástrojov. Je to stratégia, ktorá je schopná exponenciálneho rastu, a čím skôr sa budete môcť zapojiť, tým lepšie. Nečakajte, až dôjde k tomuto vývoju.

send email